Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF

Important Notice on Discontinuation of Services at Noble

Noble Research Institute is no longer taking requests for services. Those who have current requests will receive information on how to proceed. Once a new host for these services is finalized, information will be available here on how to obtain those services.


Mt Insertions

 

>108_9_19
TCTAATCAACCCAATAATAAAAACCCAATAATTAAAATGCTTCATATATATAGTAGAACACACTCTTCTC
AAAATTGTGTTAGCAACGTGACAAAAAATGGAGCAACTACTTAGCCGTAAAATACAATATCAAAGACATA
AATAAAGGCAGCAAATTAAGGAAGGAACATAGAATGCATTAAGTCTTTCACTCCATAGAAGAAATATTGA
GTCAAAAAAGTCATTCATTCCAATCCATGGGCCAGTAGTTACAGATGGAGTCTCAAACTTGGAGCATCCC
CATNGAAGAAATATCNGTAAGAAGAATAAGGAAATCNGAAGTTTAAAAAAGAAAGAATATGAGTAAGAAA
AAAANTTANAGAAACNAAGGGAAAAAGCCCNTAATGTCTAACCGGCGACNCCTTAACTGCCACGGNCACT
CTAGTTATTATAGAATCAATTANAGAGTAAATTTCTCANCCNAAANTNAANCTNA