Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>11737-5_low_4
TGAGATGGACATCATCACATCTCGTTTCAACAAAACTTGAGTATTTAGTCTTCCTCTCAAGCAAGGCAGC
CGATATGAATAATCAAATGGTGGGCCTAGGAATTTTGAAAGTTAATGTTGAAACTATCACTCGTTTGAAA
GTTTCGCATGGTGGAGATAGGAAGTAAGCCCCACAACACAAAGTGGCGAAGAACAAATAGAATTATCTAC
CCACCA