Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>D611-LTR4-TNT-insertion-11
CCCAACATCAGCGACCTTACCGGCTAATCCAGGGTGATAAACAAACGTGACACCAGGTCTTTTCACATAA
GACAACATTATAGAAGTGTTGTAGTGAACAAAATACACATTGAAAGCTTTCTGATCAATAGGATATGAAG
GTATGAACCAATCACTAACATTTGCATTCAAAAGCTCTCCTACCCCAATATCAATATAAACCAACCTCTT
CNTAGTAGAAACATCTACAAACTTAGGCAAATATGAAACCGGCATCGGCGTCGTGATAGATGGTTTTTCA
CTCACAAGAGGTTCCATCAGATCTATGAGAGGTTTGGTTAATGTCAAACTAGGACAATCAGCAGGCAAAC
TATACTGATTATGATTGAAAAAAGTTGTTGCATTTTCGGATCTTTTCTTGAAAACAACAAGGTTAAGGTC
ATCACCAACAGAATCAACATGAACAACACTAGAAGATCTCAACAATGATGAAACTGGTGTAGCTGATCTA
ATCAAATCATTGTGATGTGAACTTTTAGCACGAACGAGAAGTGCACCAATTCCATTAGGCTTAAGAACAC
GTTCAACCTCAAGAACAAGCAAAGCAGGCACAGAAACCTTATCAAGGTCCCTAGACAAAACGAAATCAAA
TGAAGAATCTTGATAATCTAGCTCATAAACGATATTCTTCATCTTGAGGGAGAAAAAACGGTTGGTATAA
ACACCACTAACAGTTGAAAAGCCCAACCGTTTCATTGCTTTAACAGCCATTGAAGAACCTTCACCAGCAC
AAAGGGTATTTGCTTCACAGTTCAAAAACTGCTTACCCATTAACTCAGTGACCACATTCACTGTCAAGTT
AACGTCTTTTTCGCAATTAGGTACGCA