Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9049J-LTR4-TNT-insertion-6
CCCAACACTACATTGGATCAAATGCATAACCAGCTTCGGAAAGCTGAAGAAACAGAAGGGATAAAGGCTT
GTGTAAAGCAACTAAAGGTCATTGTTCATGAGCTGGAAAATTTACAACCAGAACAGTATGTAACTGGCAC
TGAGTTCAATCCAATTGGTACGCAGT