Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9072J-LTR4-TNT-insertion-3
CCCAACACTCACAAGCATCAGAGTGCAAAAAAGGACCAAGAGAATTTGGAGACTGATCATATAATTAACT
ATAGTTTTGCATGATCACAACTCAAGTTATCATGTTGTTCTCTACACTTATTCGATTATCGAAAGAAATG
CTGAACTTTGACTTTGACAAAATCACCAACCATTCGTCTAAAATGCATAATCAACTGGTAGCCACAAACA
CGGCCAATTTTGTTGCATGAAAGGCGATTAACCACCACAGAAGAATTGGTACGCAGT