Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9096J-LTR4-TNT-insertion-5
CCCAACAGTCGTAGCACCGCAACATCCACGACGGGAACACCATATAACCCAGCCAATTCCAATATAAAAA
AGGCCATACTTGTGGCCACTGACATTGATGCTCTTGACTAATGGGAGTCTAAAGTCCCACTCTAGCATCT
TGTAGGGAAACGACGAAGTAGGTGCGTGAAGATCCATGGTAACAGGATACTTAGCCATGTCCACATAAAT
TTTGCTTATTGATTCTAAGTCTATTGCATTCCTCCTCCATGGGAATCATGTTCAACTTTGCAAATATTAG
AGTGCATGGACATCAGAAGAAAAAGATGACATCCTAATTAAGTTGACACCCAAAATTCACTACCTATCAT
TTGCAACACCCTAACAAATTTATTGACATAAAGAAATACAATAAAAATCTTGGAAGGGATAGACCAAAAC
CCAAGAAGTAGGATAACCGCTCATGAAGAAAAAGAGTGCAATTCAATAACTAGCAACAAGACCAAACTCA
AAATAAAACAACTAACCATCATCTAAATCTATAACTTTCTAAAGAAGTTTTCTTTGATACACCTTGATAT
TAGGTACGCAGT