Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9134J-LTR4-TNT-insertion-8
CCCAACAATAACCTCTTTTTTTATTGAAGATAGAAATTATTAAAAGCGGTTAACATATGTTACTGCACAA
GGCTTGTAACCTTATGCATGTCACACTAGCAAAATTACATTACTCTAAGTTCTGCAATCTCAGTACGTAG
GAAAAACTATGTTACAAGTTACAACAGAAAACAACCAAGCACTTGATAAAAGATCAAACGTAGATAGATA
CTAGAGAAGGCTATTCATGATTAAACAGCATGTTCCTCATGTAGAAGTCCTTGATCAAAGTGCCAAACAC
CTGCAAGCCACAATATATAACAATATATAAATTTCATTAGAACTTAAAGAGTGTCCACCACATACGAACA
CCGGATACAACACATACATTTAGACACTGATAGTAATTTAAGAAAATATAAGTGAATCAGTGATTGAAAG
TAACCACGCACACGTGTCAATATCAGACATTGACATGTGTCGGACACCAGACACATTTTAATGTGAAGTG
TCGGTGCTACATACTAATTGATAGGTGTTATGTGTATGGCAAAATATGTGGACCAATATGAAATATGATT
GTAGTTATATACATACCATGACCCTTTCCAACCCTTCTCAATTGGTACGCAGT