Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9295-LTR4-TNT-insertion-6
ATTCCCAACACGAACAATATGTGGGGAGTATTCATCAATAAGAACAATGGAAGTACCTCTTCAGCTGATG
TCTGCCTCATAAAATAACCAAAGGAAGCAGATGATTGGCGTGCGAAATATACCTTATTGTCACATCTCCT
AAGCACAGAGTTCAGACTACCACTGCAATTCTGATAGGGGGAGGAAAATTGATTGATGAACAAAACAATT
TGGAAACAGATTCATGAAAAATAGGATAACAATTGGTTTTGGTCCCTGGTTTCTAATAGGATAATTATTG
CTTTAGGTCCTTGGTTTCTGAAAAGGATCAAATTGGTTTGTCTCCATACTCTTGATCTCTGGTTTAGTCA
ATTTTTATTTCTCTCTTGTCTGATTAAGAGGGACCAATTATGATCATTTTGAAAAAAGCAACAAAACTTT
TTCGAGATACAAAGTGCATGTTTGAATTGATGGAGTGTTTGGCAAACCATGATTTTGCAAAAACGACACT
TTGAAACATCAACCAAGTCACCATGATTTTGTCAAATCCACCGTGATTTCAAACATGCAGAAGAACGATA
TTTATCTTGCTTGATGACCTCAAAACATGTTTAAGCCTTATTTTATTGAACATTATTATGAAACAAGAAA
GAAAATTAGTGGTATAATAAGAGAATAGTAGTAATTTCTATGTGCTAATAATAGCAAGTACAGAATATGG
AAATTCTGAATTAGGGTCTCAACTGAAACAATTAAATTCCCAATCTTGAACTTAGGGTCATTAGGTACGC
AGT