Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9314-LTR4-TNT-insertion-11
CCCAACAATGAAAACATTGTGTACGTAACATTGAATATACCAAAATTCACGACCATCAGCCATGAAAACA
AATGTAAAAAGGGAAATGCTAACCGATGCTAAAGGGTTATTATGCTAAAGGGTTGGAAACAACGTGTGAC
TGGTTGTTGATATAGCTGATCCCGGATTAAATCTCACATTGAAAGAAAAGCTACGATTTTGCCCGCAAGA
ATAGCTATAATCTCAACTGATAAAAATGCCGGAATTGCTAGACCAGACGCGGTGACCAAGGTCCGTACCC
TGACTCCTCTATTTATGTGAGAGTTTTCAATACCTATTGTAATTTCGTCTATCCACAAAAATTAAAATAA
AAACTACGATTGAAGTTGAACAACCTAATTTCATTCATATGCAGAAACTGTAATAAAGGCTTTTCCATCT
TGCACAGAGGCATTACCACCCTTCACAGCTCATTGATTCCAAAGCAATCAGATAGTCATAGCAATGACAT
GATGGAAAACCAGTTTGCAGTCATTGATTCAAAAATGCAAATGGTATGCTATCAGTTATAACATTAGTCA
AATGCAAACTAAACGTCCGAAAGCAATTGTAAAAGGAAAACAAAATGCAAACTAAACGTCCAATCCACCC
TACCATTATCCACGGTGTAGAAGACCAACTTGTTACTTATAAGCAGAACAACATGATTTTCAAGAATGAG
CACTGGTTTAATACAAGAAAGTGTGTGTTGTGCATGATTCTGTAACTGCTCTAGAGTTTCTTACACGC