Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9314-LTR4-TNT-insertion-7
CCCAACACCAAAAACCCTTCAGGCAACAAGTCATCCAAACTAAGTTCCTCCAAGTTTGACTCGCTCCTTA
CAATCCATAAGAATCTTTGCTCACTTTTCTCCAATCCAATAGCTATCTCATTCAACTGAGCCTTAGAAAA
TCTCCCCATGCTTCCAAAACTCAAAAACACGACGCTTTGACTAGGTTGCGAGTCAAGCCAAATCAAACAC
CCATTTTCATCTCCTCCATAAGAAGATGTAATCAAAGGTCCAATACAAAAAATGGATGGAGTTGTTCCAT
CAGGAACACATACCCCTTCATTCAAACCTTTAATAGCTTTTTCTTCAATAGCATCAAAAGTGTTCACAAT
AATCCCAGCACATTCCCTCATTGTTTTCGCCGAATCAAGCAAAATCTTGCAACCTTTACTCTCAGAATCC
TTAGCTTCATCGGGGTAATCGTCTGTCGAAAAGTTCTTTGGTAACCCGGGAATTTTAAGAGGCATATGAA
GATCCTTGATGGGTTTTGTAGCTTTTTGGTGAATGGTTGGAAAGTAAAGGAAAGTGGAAAGAATGGTAGC
ACCTGAAGTACAGTAAAAGTAAGTAGGAATTTCAAGGTTGGTGGTGACTTGTGAGGCACTATAGGTGAGG
AAATCTAAGATAATACCTTTGAAGTTTGTGGTTTTGGAAATGGAGTTGAGAATGTTGTGAACATGATGGT
TGCTTTTGTGTGAGACTTCAAGTGTAAGTAAGTGTGTTGGAAGTGTTGTAGAGAATGAAATTGGAGGAAT
ATAGTGGAAATTAGGTACGC