Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>F9321-LTR4-TNT-insertion-6
CCCAACAGCAGGTGTGTTCGAATGTATATAAAATCACCACTAACAACCATTGTGAACAGATACAGTTCAT
TGTTTGCTCATGAACTTGAGAAGAGAGATGAGGATTGGCCATCTTCAGGTTCCAAAGCAGGTGCATGAGT
CTGATAGGAGAGTTTATCGGAAAACCAAACAATACACAAATTAAAAGCAATAATAATATTAGGTACGCA