Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF

Important Notice on Discontinuation of Services at Noble

Noble Research Institute is no longer taking requests for services. Those who have current requests will receive information on how to proceed. Once a new host for these services is finalized, information will be available here on how to obtain those services.


Mt Insertions

 

>NF0095_high_15
CGTCAAGTCCAATGAGATGGACATCATCACTTCATTCAAATTATGATACAATGGGAAAAAAATAGGAAAC
TTAGGTCTGTTTTTCTATTGCCAAATGGAGAAGAAAGTATCATAAGATTGATTGAAAAAATCACAGAAAT
CAACAATATACCAAGTCTATTGGGAAAGAAAAAAATGTTTTCAGTACGGGTCGATGGAAGTGGCAGAATG
GAGGAGGGTTGGGGGTGCCAACATAGTTGGGATGTCCACTTCTCCTCTTAATGCTTTGCTCGCTCACTAT
TGATTGATCGAAATAAAAAAAGGTGGGCCGATGGAAGAACTGTCAAAAAGGCCTGTAATTCGAGGGCACA
CAGACTTTTGATGCACAAACAGCAGGGTACATCTGAAGAGAAGAATCTTCCATGGATCAAATAGTCACGT
CGGTCCTCCAAAGGACCACAATTGTCCGTCCTAACAGCTATAAA