Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF0633_high_2
CCTACACGACGCTCTTCCGATCTCGTCGTAGTCAATGAGATGGACATCATCACATAACGCCAGGGGGTTT
TCCCTGCTGATCCGACAAGCGCCAATACTCACATCTTTCCAACGCCTACAAAGGAGCCAAATTCAAATGA
AATATCATCTAGTCAGTTGCAGAATAAACAGACTTGTCTAGTAAAAAGCAAAAATGGTAACAGCGTAAAC
TTCTGTCTGCTCATTTTTAAGTATCCTTAGAGAGGTGCGGTGAGTTTCAGTTTAAAAACAAATTTGAAAT
TATTACTATTAATAAAGGTTAGCACTAATGATCATCTTACAATTGTCCCATATAGGGTTTGAACTCATGA
CAGTCTAATCACGATCCAACCATCACTAATGTGCTGACTGTGTGAATACATGAAATTTGTGACTGCACCA
AATCCAATTCTTTCACTAGAAGCATCGTCATTGTAACTTCACTGTTATTGGGGAAAAACAAGAGCTCAAG
AAACATAGTAGATTGTTGTCTTGCTACAAAAAGATTGTAAACAAATTCCACTAAGCTGGTGAAACTAGTA
TATCTGAAACACGTTGCTTTGTCAAATTATCGTTTCGTGTAAGTGCTATACACTATTCGAAG