Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF0931_low_1
AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCTGCTACTTCAA
TGAGATGGACATCATCAGAAAAATGACTACATGTAAAACATTTCTACATATCATACTCAAGCCTTTGATA
AATTTATAGACAAAAAAAAAAAAGGCAAAATACAAGAAAGAAAGAAAGAACAGGCATCAACAAAATTGAG
ATAACACTGTTTGATAATCTTCTCTTGAGAGAATCTTCGTTTGAGTTATCTGACACGGAAACGGGCCTAA
TCCTAAGAGTCTCGATGCTTCATAGATAAAAAATGATATACTAATTTAAAGTCTATTTCATTTTCCAAGC
ATTAACCAAGATACCAAATTTCACTTAACAAATGAGACAGAACAGTTGGCAGAAATAAAATGAAACCTTT
GCATCTAGTGCATCAAGCCAATTATATATCAGATCAATTTCCTACCACCAGAAAATATCTTAACCAAGAG
TTCCAAACAGCTCTACAGCTATCTCGTGCTGAGCAGCAAAACCAAAAAGCTTGAAAACTTCATCTCACTC
GACGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACCACTCAATCTCGCATGCCGTCTTCTGCTT