Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF0931_low_2
GTCATCTTTCAATGAGATGGACATCATCATACATGTCTCACGTTTGTACTCCTTGAGAAACATCAAGAAA
AAATTATCCCATTGGGTGGTACCCGATTCACATGCCATCCAAATCCTCGAGAAAGAATGATCATATTTAT
GTTTGACCTCCAATTCGTAGGCCTTTAGCATCATCAACAAGAAATGATACAGTTCTTGATATTACTAAGG
CAAGGAATAGAATTGAAAGGGACAAGAATGGGAGCATAACCCCCCAACTACATCAAAAATTTTGAATTAG
ATATAATGACTTAATAAAATCAGAAGATACTTCAAAAAAATTACAATGTGTCTTCTGAAGTTGAAACATC
AAATCTTGACACAAATTTCAAGCTTATTAGACATGTTATGTTAGTACCTGATGTAACGGTCATAACAAAA
CAGTCTTTACCTTATGATATCCTTCAAAAGGAACTGGGGCAAGATCTTCTAGAATTTGAAGTTCGAACTT
CCACTGCATATTCCCAAACACTGCACAAGAGAAGTTTGTGTGAGACATGAGAATGACAATATATCCACCA
GCACCACCTTCTCTGCTCCTCCACA