Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF0945_low_80
AGCAATGAGATGGACATCATCACAAGCAACCAAAACAAAGTGTATGAAAGTTATAAATACAAGTCAAAAG
TAGAAAACAACGGCGAGAAGAACACAAAAGAATTTGTTGACCCAATTCGGTCCAAATTGACCTAGTCTGG
GGGAGAAAGCAGTCCTCCAATCCACTATATGATGAGTATCGTTACAAAAGAGAAATCAATGGGTTACAAG
AATAATCTACCCACCAGATC