Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF

Important Notice on Discontinuation of Services at Noble

Noble Research Institute is no longer taking requests for services. Those who have current requests will receive information on how to proceed. Once a new host for these services is finalized, information will be available here on how to obtain those services.


Mt Insertions

 

>NF1565-INSERTION-2
CCCAACACACATGAGAACAATTGACTGAGTTTCGAGTACTTGCCATATCCATGAGGAAAAATGTAACGCA
GAAGGAGGGAATAGTGGAGGGAAAAAATGTAACAATTGAGGGGGGAATATCGTAAATTGAGGAGGGAATA
CATATTGAGTTGTATTTAGAATGTGACTATTTAATTTTTCACAAAATACAATAAATAGAGTGGTTAATAG
TGGAGAGAGATGGAGGAAAATGTTTCATTTTAGTGACTATTTTGTTGACATGCCAAGTTATTTGAATTCA
AAAACATGCCAAGTTGTTTCGATTGGTTTCTCCAGAATTGAAATGCAGGGAAGAAAGCCGTAATTAATTC
TTAGTGGAGCACTTTATTTGGAGTTATCCTTAATAATAATACGGAAGGGACAAAATGAAGCACGGCCACC
GACAACTTGACATCGATAATAATTTGATAAAACAATAGGTGTGGGTAACATTTCTGTGTAAAAAAATTAA
CGCATGTCCGACACCAAAACACACCTAATTTGAGAAGTATACACGTTTCATATATAAAGCTAGCGAACAC
ACGTAATCTGAGGAGTGTACGTGTTTCAAATATAGCCAAGTTACCTAAAGTACTATAGGTAACTACACAA
CGATACATAATAATAAAGTGATGTAGACAAGTTAGAAGCGCGAATCGAAGACGAAGTGGCGTGCAAGAAA
GTTTCGGTCGAAATGGTGCAGATTTTGCATCTGGTGTCGGATGACCCGAATTATACCTTTCCGGAAAGCC
TCTGACCTCACGAGCAATACTCATCGCTTTTGCCATGACGTAGGGGGTTAATTTAGTCATTTGAGGTCGT
CTG