Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF1856_low_21
TGGACATCATCAAATTGAACTATACTTATTAAAGTACACATCATAACAATTATACTAATTATAATGTGAT
TCTAAGAGGACAAAGAACTCGTCGGTCACAAAACAACGTATACAACAAATTATAATATTTAGTAGAAATT
GCAGAATTAAGGGTCAACCTTCGACGGTGCACAACGCAAAGCTTACACAGTCACATGTATTTTCTTCGAC
ATCCGAG