Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF4431_high_8
ACGACGGTCCAATGAGATGGACATCATCATCGATGTAGAGGGGAGGTCTGTAGGCCTGACGCCTATAGAA
ATAGACAACCACTCCAACAAAAGATTGAAGGCCGTAACTTCCAACGCACAAAATAGGAACCCCAGAGAGA
GGAGAAGCAAAGGCCAGCCAAAGCCCAAAGGAAGACCCACTTGAGTATAGTGTTAATGAAAAAAGTTATA
AAGCGGGTTTCGTCTCATTTTCCGGAAAGCCAGTCATACTATTCCACTTTAGCTAAGCTAATGATGAAAC
AGGATCCGGATTTGTCTGCAGA