Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF
Mt Insertions

 

>NF4435-Insertion-4
CCCAACAAATACCACGATGCAAATCAATGTTTTTACCGGTGTTTCACCCCATTTCAGTAGAGGAACATAC
ATTGGTTACAAAATGTGGGTGTTGCTCTATGTTGGCGGCACTGAGCTCGGTGACAAAAATACCGAGGCCA
AGTACTTGCCCGTTTAAGTTGAAATGGTCCCAACCCAACAGCCACCACCCTTCACATTGTTGAATCAGTA
ATATATACATATGCATGCCCCAACAACAATCATACTAGAAAGTGAGATTAAAAATCCTGTTACTTCTGTC
AAGGAATTGCTGTAGCATTTCTAGGATATCTACCAGAAGATGCAAATCCTTGAAGAATTCGTGAATGTTC
TTGCTTCAAACGTTTATACGAGAATCCCTGAAATGGCCTGATTCACATAACAAAAATAGCGAGTTAATGA
CCAACGGTGAAGAAAAATAGTTACCATGTATCATGTATGAGAATAAACAACTTCAAAAAAAAAAATTAAT
TAAGAAAATCAATGTCAGATGCCAATTCTATCTGTAGTGGCTTGGCAAACCATGGCCAGTCTAGTTTTTG
AAAATAGAGCTACCTTCTAGATTCAAATAGATGCAAACTACCACATGCCAGATTAGAGAGCAC