Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF

Important Notice on Discontinuation of Services

Noble Research Institute is no longer taking requests for services. Those who have current requests will receive information on how to proceed. Once a new host for these services is finalized, information will be available here on how to obtain those services.


Mt Insertions

 

>R108-tnk148-24
GTTTTAACTCTGATTGTTCTAACAGGTCGTCGCTCTCTGGGAACATCATGGCAAGAACAAGTGCAGAAGC
AAGTGCCGGGCAGGGAAAGTCACATCTAGTGTCATGGAAAATAATTGGTAAACTAACGAGGTCCTTTTCT
CTTTATTGCTGAAACAAATCAATATCAGTGTTGTTAAATATCCGGTATATCGGCGCTATATCGCTCTTCC
GTGTCGGATTTTAGAGTAGACGATACAAAATTCAATATGATTTAGCAACTTCGATATTTCCGAAATATCA
GCGAGATTGCACAAATCTGGTATATCAGTCATGGCATGCATATCGAAAATTGATGGGTTGGTCAAATGGT
TAGGCTCAATATAATAATATATGTCAAATGGATCTAAAAGTCCTTTTTAAGTTTTTCGTTTTTTCCAAAG
TGGTTTTAAGTTTCAAAAGTCCCAAACAAGTCTTTTTAGTTTTTGAATCGTTTCAAACAAGTCATATTGT
AGATAGCATAACTTCCTTGAACTCATCTTTAGTATCAAATCTGACTCGTAACATCCACTTAAAATTAGTC
ATCTTTTTAGGCACGACAAAGGGTGGATAATGTTCTTTGGTGCTATCATCCGAATCATCACCATCATCCT
CTAAAAGGACTGGTTTGAAACGATTCGAAAACTAAAAGGACTTGTTTGAGACTTTTGAAACTTAAAAGAA
TTGTTTGGGACTTTTGAAACTTAAAAACCACTTTGGAAAAAACGAAAAACTTAAAGACCTTTAAATGCAT
TTGACCAATAATATAGTACCTAAAACCTATCTTGGTAGAATCAGAAGCAGAGTTTGAGGACATTGATTCC
GATGATTCAATTCACATATTCACTCACAACCATAAATGAGTTTT