Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF

Important Notice on Discontinuation of Services

Noble Research Institute is no longer taking requests for services. Those who have current requests will receive information on how to proceed. Once a new host for these services is finalized, information will be available here on how to obtain those services.


Mt Insertions

 

>R108-tnk148-3
AAGAATGAAAAGCGAAAGAAACAACAATTTATGGAGTTGGAGATTGAGATTTGACCACCATAATGTGGAA
AAGTTTGCAGTAAATGCAATTAAAAACATGACAAATTTGGAGTTAAGTTTTTTTTTACAAGCGAAACATT
GTAGCTACATGCAACGTTGTTTCAATTGTAGAACAGTTTGAGAATCTCCACACACTCGGTTGCAACATTT
GAGTACAACATATTTGTACACTTTGTTCCATCGTCACGAACAACTTTACTGGCTGGTAAAATTGTCAGAG
ACAAAACAGTCCCTAGTGACATAAAAGCCATAAAACCAATATAAGTGCCATCGTTTAACCGTAGCAGCTT
GATCACCACGATTGTAATTAAGAATAAAAGGAATTAAACCACCAATAACCCCACCCATATTGAAAATACT
CCAGAAAATTGAAATGTAAGTTCCTTTCCGATTCATGGGTGGATAAGATGTCATAATAGCACCTTGGGCA
GACCATAATAGTCCAGCTCCGATGCCGAGAACAGCGCCGGAAACTACAGCAAAAGCTTGATGTTGTTTAT
GATTGTAGTAGAGGAATGAACCGGTGTAAAGGACATAGGAGGAACAACCTGCGAAAAGAGTTAAGTGGGG
TCCGAGGATGTTGTAGATGCCACCACCTAGGNATTCCGAAAATTGTGAAGCTTGTGTAAAGTGCGGTTAA
GGCGTTGTTCGAAGCTGTTGCATTGACTTGACCACCACCACCCATTCCTGAAAGAGCATTGAACATGCCT
GGACAACAAAAACAAACCAATCCAATAAGGATGATTTGTGAAGGAGGCGAATTGTATCGGACAAGTGATG
AAGTTTTTGTGGTTTCCGGTGGTTGAGTGGCTGATTCTTCATATTCAACGACACCACCCATTGGGAAATT
GTGAAAGAGTGAAGATGGTGAAAGAGAGATTCAGAATTGGAGATGAAGAA