Noble Research Institute, LLC   Noble Research Institute | Medicago truncatula Mutant Database  
      Medicago truncatula Mutant Database NSF

Important Notice on Discontinuation of Services at Noble

Noble Research Institute is no longer taking requests for services. Those who have current requests will receive information on how to proceed. Once a new host for these services is finalized, information will be available here on how to obtain those services.


Mt Insertions

 

>R108-tnk148-8
ATTGTTGTTGTGCTCAATCAATAGAGCTTAGAAAATAAAAGGAGTGGAAAAGAATTGTTTTTGTTTTGAG
AATGTTTAATTGCTTAATTTCGTGAATGGTAGGATTCACCAACATATATGTTTCTAACTTAGGTCATTTG
CTTAACTAAAGTGAATGAGAAGAGCACTACTGTATTCTCAGGGCGGTGTTTACTATGTGAGATTATATGT
TATGTTTTTATTTGACAAAGCATGTCCGTACATACATGGTGACCTCTAGAAGTTACATTTGCCATAAGGA
ACTCCCTAGTATCTTCATTTGTTTACAGAACAATCTACTGATAACTCTTGACTAAATTCCTAGAGCTAAA
AGTAAAAATCATGGTTCAAATGTTTAGCTTGATCTCTTCTTTTGTGAGTGTACATGCTTGTTCAATTCAA
ACCACTTGCTCCAACATCCACGGTTTCATGTTTATACTTTATAGTAGTAATAACCTATATCATTAACTCC
ATTAAAATTCGTAAAAATTAAATAAAACAAATTGACATAAAACTACATCAAATAACATTAAACCATCTCC
TGTTGAAAAGGTTTGCTATCAAGTATCATCGGACAAAATAACATTCAAGTGGATTGAAAAATTGCTCTCC
AAAAGTGGCCATAATGTAAGATGTAGCACGACAAAGAGATCATACGACGATGAACACAAATTCAGTGTGT
GTTTTTCTTGAGTAGGTTCAAGGTGGCCGGAAACAGCTTCCGAAGACCATAGTCTAAAAAATCAAACTAT
CTCGATCTAAAAATAAACTAATGGGTTTCATAGAGGACGAAGAGACGAGTTCAATGGCGTGAAAATATTG
GTGACCGGAAAGTCTCTTCCAAGGTGGAGATATTGAGCAAAGAAGAAGAAAGAGCGTGGGAGGTGAAGGG
AAGAGTAATAGAGTATACCTTGGAAGAGAGTATGTGGGTATAATGCATAGTGAGAGGGTGCTTGATCTAT
CAGGTGGTTCTAAAAAAACAAGGCCAGACAGAGGTATTTGCTCTAACATGAAGGCCACCTGATATAGTTT
GAAAAATCATGGGTGTCTAAAGAGAGAAAATCATTTGGGTGTTCTTTGGACAACTATGTTTTTCTTTCAA
GATATTTT